• Anasayfa
 • https://www.facebook.com/ihakder
 • https://twitter.com/ihakder
Site Haritası
Takvim
SENDİKALARİTFAİYECİLERİN ÖZLÜK HAKLARINI GELİŞTİREBİLECEK KURUM VE MAKAMLAR • TÜM BAKANLIKLARA, MİLLETVEKİLLERİNE, SENDİKALARA VE ÖNEMLİ KURUMLARA YASAL DÜZENLEME İÇİN FAKS ÇEKİLDİ VE MEKTUP GÖNDERİLDİ - 23/06/2014
 • -Belediye Kanununun 52'nci maddesinin değiştirilmesi
  -Sınıf Değişikliği
  -İş Riski ve Güçlüğü Tazminatlarının artırılması
  talepleriyle ilgili tüm vekillere, bakanlıklara, TBB, AFAD, Personel Başkanlığı, Başbakanlık gibi kurumla 2 ayda bir faks çekilmektedir. Ve mektup gönderilmektedir.


  T.C

  İTFAİYECİ HAKLARI DERNEĞİ

  (İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Turgut Özal Bulvarı, No:9

   İskitler, Altındağ/ANKARA -05467971513 )

   

  Konu  : Belediye Kanununun 52’nci Maddesinin Değişikliği Talebi

    

  İLGİLİ MAKAMA, 

  Mevcut Belediye Kanununda 52’inci maddesinde belediyenin itfaiye hizmetlerini yürütmesi gerektiğinden, oluşturulacak itfaiye teşkilatının nasıl olması gerektiğinden bahsetmektedir.

  Kanun maddesi aşağıdadır:

  Madde 52 - İtfaiye teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir. İtfaiye hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye itfaiye teşkilâtında fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

  NEDEN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR?

  “İtfaiye” sözcüğü Arapça kökenli olup “itfa etmek” yani “söndürmek” anlamına gelmektedir. 1924 yılında sadece yangın söndürme amaçlı olarak “itfaiye” ismiyle belediyelere bağlanan afet ve acil durum önleme ve müdahale teşkilatları günümüzde yangın haricinde; sıkışmalı trafik kazaları, deprem-göçük ve patlama sonucu oluşan tahribatlar, su baskınları, intihara teşebbüsler, göçükler, suda boğulmalar, metan gazı dolu kuyulardaki boğulmalar, mahsur kalan ya da sıkışan insan ve hayvanlar, kısacası her türlü arama-kurtarma gerektiren olayları görev kapsamına almaktadır.

   Kurumlar çağın gereksinimlerine uygun isim değişikliği yaparken Türkiye’nin en kapsamlı arama-kurtarma faaliyetini görev edinen afet ve acil durum önleme ve müdahale görevine üstlenen itfaiye teşkilatları kelime anlamıyla “söndürme” sözcüğünün esiri olmaktadır.

  OLMASI GEREKEN NE?

              Belediye kanununun 52’inci maddesinde yer alan itfaiye sözcüklerinin “afet ve acil durum önleme ve müdahale” sözcükleriyle değiştirilmesi belediye itfaiye çalışanlarının görev kapsamına daha uyumlu olacaktır. İtfaiye teşkilatlarının “Afet ve Acil Durum Önleme ve Müdahale” teşkilatı olarak adlandırılması kurum çalışanlarının görev alanlarının ortaya çıkmasına ve o alanda ihtisaslaşmasına yol açacaktır.

  Olması gerekenler;

  İtfaiye  =  Afet ve Acil Durum Müdahale ve Önleme

  İtfaiye Teşkilatı = Afet ve Acil Durum Önleme ve Müdahale Teşkilatı

  İtfaiye Hizmetleri = Afet ve Acil Durum Önleme ve Müdahale Hizmetleri

  AFET VE ACİL DURUM ÖNLEME VE MÜDAHALE KURUMU

  1.)  Müdahale Müdürlüğü

  -Arama-kurtarma birimi

  -İtfaiye (söndürmek) birimi

  -KBRN Birimi

  -Su altı arama-kurtarma birimi

  -Köpekli arama-kurtarma(K9) birimi

  -…… diğer birimler

         2.)  Önleme Müdürlüğü

         3.)   Jojistik ve Destek Müdürlüğü

         4.)   Eğitim Müdürlüğü

         5.)  ….. diğer Şube Müdürlükleri

  İlgili Makamıma

  Afet ve acil durumların sıkça yaşandığı ülkemizde en kapsamlı arama-kurtarma görevlerini icra eden itfaiye çalışanlarının;

  1.)   “Söndürme” sözcüğünün esiri olmaması için

  2.)  Alanlaşması ve o alanda ihtisaslaşması için

  3.)  Çağdaşlaşma yolunda yol alabilmesi için

  İsim değişikliği hakkında kanun teklifi vermenizi/verdirmenizi ve vermiş/verdirmiş olduğunuz kanun teklifinin meclis komisyonu gündemine alınmasını için çaba göstermenizi itfaiye çalışanları adına saygılarımla arz ve talep ederim.

   

   

                                                    

  İTFAİYECİ HAKLARI DERNEĞİ(İHAKDER)

  (İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Turgut Özal Bulvarı, No:9,

   İskitler, Altındağ/ANKARA -  0 546 797 15 13 )

   

  Konu : İş Riski ve Güçlüğü Tazminatı

    

  İLGİLİ MAKAMA

  1714 yılında Yeniçerililere bağlı olarak kurulan Tulumbacılar Ocağı günümüz anlamında itfaiye teşkilatını oluşturmaktadır. 300 yılı aşkın bir tarihi olan İtfaiyecilik Mesleğinin günümüzde birçok mesleki eğitim veren liselerde “İtfaiyecilik Bölümü”, üniversitelerde de ön lisans düzeyinde “Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” Bölümü adı altında eğitimi verilmektedir.

  Yangın, sıkışmalı trafik kazaları, göçük, intihara teşebbüs, su baskınları, afet ya da patlama sonucu oluşan acil durumlar, suda boğulmalar, metan gazı boğulmaları, hayvan kurtarma gibi birçok arama-kurtarma görevini icra eden itfaiye çalışanlarının iş güçlüğü ve riski tazminatı sadece 17 liradır. Evet, yanlış okumadınız; sadece 17 liradır. Türkiye’de genelde vardiyalı şekilde ayda 240 saati aşkın şekilde çalışan itfaiye personelleri hayati tehlike arz eden olaylara müdahale etmektedirler. İtfaiye çalışanlarının olaylara müdahale sırasında yaşadığı göçükler, elektrik kaçakları, patlama ve parlamalar, yoğun dumana maruz kalmalar, KBRN’li ortama maruz kalmalar, hayvan ısırmaları iş güçlüğü ve riskinin en üst seviyede olduğunun ispatıdır. Olaylara müdahale sırasında dünyada her yıl yüzlerce, ülkemizde ise onlarca itfaiyeci yaşamını yitirmektedir. Birçok itfaiyeci soluduğu zehirli dumanlardan dolayı akciğer ve cilt kanseri olmaktadır.

  Kısacası; görevleri icabıyla en çok iş riski ve güçlüğüne itfaiye çalışanları maruz kalmaktadırlar. 2014 yılında büro memurlarının iş riski ve güçlüğü tazminatı 42 lira iken fiilen en çok iş riskine ve güçlüğüne maruz kalan itfaiye çalışanlarının iş riski ve güçlüğü tazminatının 17 lira olması anayasanın ruhuna ve temel ilkelerine aykırı olduğu düşüncesindeyiz.

  İtfaiye çalışanlarının hak etmiş olduğu iş riski ve güçlüğü tazminatının anayasanın temel ilkelerinden olan “ölçülülük” ilkesine göre yeniden düzenlenerek verilmesini istiyoruz.

  Gereğini arz ve talep ederiz.

   
  T.C

  İTFAİYECİ HAKLARI DERNEĞİ

  (İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Turgut Özal Bulvarı, No:9

  İskitler, Altındağ/ANKARA- 05467971513)

  Konu  : Sınıf Değişikliği 

  İLGİLİ MAKAMA

  İtfaiye çalışanları; yangına, trafik kazasına, deprem-göçük ve patlama sonucu oluşan tahribatlara, su baskınına, intihara teşebbüse, göçüğe, suda boğulmalara, metan gazı dolu kuyulardaki boğulmalara, mahsur kalan ya da sıkışan insan ve hayvanlara, kısacası her türlü arama-kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmektedirler.

  İtfaiye çalışanlarının büro memurları gibi genel idari hizmetler sınıfında yer alması anayasamızın temel ilkelerinden olan “ölçülülük” ilkesine aykırı olduğu düşüncesindeyiz.  Zira her meslek kapsamına göre sınıfta yer almalıdır. İtfaiye çalışanları İl Afet Müdürlüklerinde çalışan arama-kurtarma personellerinin bütün görevlerini kapsar durumda yapmaktadırlar. İl Afet Müdürlüklerinde çalışan arama-kurtarma personellerinin Teknik Hizmetler Sınıfında yer almasına rağmen itfaiye çalışanlarının Genel İdari Hizmetler Sınıfında olması akıl alır bir durum değildir.

  Sınıf sorunumuz aşağıda belirtilmiş olan çözüm yollarının bir tanesinin yasama değişikliğiyle mümkündür.

  1.)   Afet ve Acil Durum Hizmetleri Sınıfı

  -AFAD’a bağlı arama-kurtarma teknikerlerini,

  -Belediyelerde çalışmakta olan itfaiye memurlarını,

  -Diğer kamu kurumlarında çalışan itfaiye memurlarını,

  -İl Afet Müdürlüklerinde çalışan arama-kurtarma teknikerlerini,

  -Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekiplerini,

  -Devlet Hava Meydanlarında çalışan ARFF memurlarını

  kapsayacak “Afet ve Acil Durum Hizmetleri” adında yeni bir hizmet sınıfı oluşturulabilir.

  2.)   İtfaiye Hizmetleri Sınıfı

  -Belediyelerde çalışmakta olan itfaiye memurlarını,

  -Devlet Hava Meydanlarında çalışan ARFF memurlarını,

  -Diğer kamu kurumlarında çalışan itfaiye memurlarını

  kapsayacak “İtfaiye Hizmetleri Sınıfı” adında yeni bir hizmet sınıfı oluşturulabilir.

  3.)   Teknik Hizmetler Sınıfı

  Şu anki kanuna göre Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer alan;

  -Belediyelerde çalışmakta olan itfaiye memurları,

  - Devlet Hava Meydanlarında çalışan ARFF memurları,

  -Diğer kamu kurumlarında çalışan itfaiye memurları

  Görev kapsamı icabıyla en çok benzerlik gösterdiği Teknik Hizmetler Sınıfında yer alabilir.

     Acil durum personellerinin sınıf sorunun çözümü için yasa teklifi vermenizi/verdirmenizi arz ederiz.

   

  Duyuru Arşivi

 • AÇILIŞA DAVET
 • BÜYÜK İTFAİYE ÇALIŞTAYINA DAVET
 • 12-13-14 (Cuma, Cumartesi, Pazar) Haziran tarihlerinde saat: 10.30’da derneğimizde kahvaltı toplantıları düzenlenecektir tüm üyelerimiz davetlidir.
 • YIPRANMA HAKKINDAN SONRA İŞ RİSKİ VE GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATINI DA YARGIYA TAŞIYORUZ.
 • ÜYELERİMİZE DUYURU(15.12.2014)
 • NEVZAT KORKMAZ, MAHMUT TANAL, AYLİN NAZLIAKA'DAN SONRA BURSA MİLLETVEKİLİ SENA KALELİ'DE İTFAİYECİLER İÇİN TEKLİF VERDİ
 • BURSA MİLLETVEKİLİ SENA KALELİ'DE İTFAİYECİLER İÇİN TEKLİF VERDİ
 • İHAKDER'DEN SESSİZ TEPKİ
 • TALEPLERİMİZ İÇİN İLGİLİ KURUMLARA YAZILI MÜRACAATTA BULUNULDU
 • AFAD, TÜRKİTE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İTFAİYE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU KURULMASI TALEPLERİNDE BULUNULDU
 • TÜM BAKANLIKLARA, MİLLETVEKİLLERİNE, SENDİKALARA VE ÖNEMLİ KURUMLARA YASAL DÜZENLEME İÇİN FAKS ÇEKİLDİ VE MEKTUP GÖNDERİLDİ
 • SAĞLIK TARAMASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA DENETLENMEYE BAŞLANDI
 • İSTATİSTİK VERİLERİ İÇİN İLGİLİ KURUMLARA MÜRACAAT EDİLDİ; VERİLERİN OLMADIĞINA DAİR OLUMSUZ CEVAPLAR YAZILI OLARAK ALINDI.
 • FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI(YIPRANMA HAKKI) YARGIYA TAŞINDI • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam13
  Toplam Ziyaret1605007
  Duyurular
  Döviz Bilgileri
  AlışSatış
  Dolar16.634316.7010
  Euro17.593417.6639
  Hava Durumu
  Saat