• Anasayfa
 • https://www.facebook.com/ihakder
 • https://twitter.com/ihakder
Site Haritası
Takvim
SENDİKALARİTFAİYECİLERİN ÖZLÜK HAKLARINI GELİŞTİREBİLECEK KURUM VE MAKAMLAR • MHP ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA MİT İTFAİYECİLER İÇİN ÖNERGE VERDİ - 22/02/2018
 • ANKARA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA MİT'İN TBMM'DE İTFAİYECİLERİN SORUNLARINI GÜNDEME GETİRDİĞİ ÖNERGE METNİ:

  "BAŞKAN - Öneri üzerinde teklif sahibi olarak Ankara Milletvekili Mustafa Mit konuşacaktır.
  Buyurun Sayın Mit. (MHP sıralarından alkışlar).
  MUSTAFA MİT (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İç Tüzük'ün 37'nci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınan (2/1354) sayılı Kanun Teklifi'miz üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.
  Değerli milletvekilleri, zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman ordumuzun Zeytin Dalı Harekâtı'ndaki başarısında dualarımız ordumuz içindir. Harekâtın otuz ikinci gününde, şehadete ulaşmış kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar niyaz ediyorum; kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyorum.
  Değerli milletvekilleri, belediye hizmetlerinin önemli bir sınıfını oluşturan itfaiye teşkilatı mensuplarının günün koşullarına uygun olarak görev yapmalarının tanımlanması ve buna uygun olarak statülerinin belirlenmesi gerekmektedir. 1924 yılında sadece yangın söndürme amaçlı olarak "itfaiye" adıyla belediyelere bağlanan hizmetler, günümüzde yangın haricinde trafik kazaları, deprem, göçük, patlama sonucu oluşan tahribatlar, su baskınları, intihara teşebbüsler, zehirlenmeler, suda boğulmalar, metan gazı dolu kuyulardaki boğulmalar, mahsur kalan ya da sıkışan insan ve hayvanlar, kısacası her türlü arama kurtarma gerektiren olayda fiilen icra etmektedirler.
  Görev tanımlaması yapılan zaman ile bulunduğumuz zaman arasında meydana gelen teknolojik gelişmelere paralel olarak itfaiye teşkilatımızın karşı karşıya kalmış olduğu riskler hem artmış hem de çeşitlenmiştir. Belediye Kanunu'nda bahsedilen itfaiye hizmetleri bugünkü hizmet kapsamı itibarıyla tam anlamıyla afet ve acil durum önleme ve müdahale hizmetleridir. Yaşanan fiilî durumu yasal olarak tanımlamak, günün şartlarına uygun hâle getirmek gerekmektedir.
  Değerli milletvekilleri, kanun teklifiyle Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde sayılan görevler itibarıyla itfaiye teşkilatının "afet ve acil durum önleme ve müdahale" kavramı içerisinde tanımlanarak çıkarılmış bulunan yönetmeliklerde yapılacak düzenlemelerle hizmetin ihtisas alanlarının belirlenmesi ve personelin bir meslek statüsüne kavuşturulması amaçlanmaktadır. Çünkü üç yüz iki yıllık tarihi olan itfaiye teşkilatı personelinin meslek sınıfı tanımlanmamış, itfaiyeciler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda genel idari hizmetler sınıfı içerisinde değerlendirilmişlerdir.
  Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanun'la getirilen fiilî hizmet süresi zammının uygulanmasındaki adaletsizlikler ve bu adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak mesleğin geniş kapsamlı ve yüksek risk taşıması sebebiyle adaletsizliğin önlenmesi ve hak kaybının giderilmesi de amaçlanmaktadır.
  Şöyle ki 5510 sayılı Kanun'un 40'ıncı maddesinin on beşinci bendi fiilî hizmet süresine eklenecek gün sayısını altmış gün olarak belirlemektedir. Madde metninde hizmet tanımlaması "yangın söndürme işlerinde çalışanlar" olarak yapılmıştır. Hâlbuki fiilen yapılan görev kapsamında çok daha geniş olup maddi ve manevi olarak hayati önem taşımaktadır. 2008 yılında Resmî Gazete'de yayımlanan Fiilî Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'le getirilen yorum dolayısıyla fiilî hizmeti süresi zammı kanuna rağmen fiilen uygulanmamaktadır.
  Bir diğer husus da görev ifa ederken hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmamakta, geride kalan ailelerine yeterince sahip çıkılmamaktadır.
  Değerli milletvekilleri, fedakârlıkla görev ifa eden itfaiyecilerimizin sorunlarını çözmek maksadıyla başlattığımız bu teşebbüsün Genel Kurulca da kabulü hakka, hukuka uygun olacaktır diyor, desteklerinizi bekliyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
  BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
  Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir."


  Duyuru Arşivi

 • AÇILIŞA DAVET
 • BÜYÜK İTFAİYE ÇALIŞTAYINA DAVET
 • 12-13-14 (Cuma, Cumartesi, Pazar) Haziran tarihlerinde saat: 10.30’da derneğimizde kahvaltı toplantıları düzenlenecektir tüm üyelerimiz davetlidir.
 • YIPRANMA HAKKINDAN SONRA İŞ RİSKİ VE GÜÇLÜĞÜ TAZMİNATINI DA YARGIYA TAŞIYORUZ.
 • ÜYELERİMİZE DUYURU(15.12.2014)
 • NEVZAT KORKMAZ, MAHMUT TANAL, AYLİN NAZLIAKA'DAN SONRA BURSA MİLLETVEKİLİ SENA KALELİ'DE İTFAİYECİLER İÇİN TEKLİF VERDİ
 • BURSA MİLLETVEKİLİ SENA KALELİ'DE İTFAİYECİLER İÇİN TEKLİF VERDİ
 • İHAKDER'DEN SESSİZ TEPKİ
 • TALEPLERİMİZ İÇİN İLGİLİ KURUMLARA YAZILI MÜRACAATTA BULUNULDU
 • AFAD, TÜRKİTE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İTFAİYE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOMİSYONU KURULMASI TALEPLERİNDE BULUNULDU
 • TÜM BAKANLIKLARA, MİLLETVEKİLLERİNE, SENDİKALARA VE ÖNEMLİ KURUMLARA YASAL DÜZENLEME İÇİN FAKS ÇEKİLDİ VE MEKTUP GÖNDERİLDİ
 • SAĞLIK TARAMASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA DENETLENMEYE BAŞLANDI
 • İSTATİSTİK VERİLERİ İÇİN İLGİLİ KURUMLARA MÜRACAAT EDİLDİ; VERİLERİN OLMADIĞINA DAİR OLUMSUZ CEVAPLAR YAZILI OLARAK ALINDI.
 • FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI(YIPRANMA HAKKI) YARGIYA TAŞINDI • Ziyaret Bilgileri
  Aktif Ziyaretçi1
  Bugün Toplam3
  Toplam Ziyaret1599987
  Duyurular
  Döviz Bilgileri
  AlışSatış
  Dolar8.05188.0840
  Euro9.64579.6843
  Hava Durumu
  Saat